Facultate

Facultatea de Farmacie din cadrul U.V.V.G. Arad îşi asumă misiunea unui învăţământ modern, formativ prin interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea domeniilor de studiu fundamentale cu cele din practică, care contribuie la acumularea cunoştinţelor teoretice şi practice precum şi la dezvoltarea competenţelor orizontale şi transversale. Misiunea asumată pentru formarea farmaciştilor şi a nutriţioniştilor şi dieteticienilor este bazată pe standardele de calitate impuse de reglementările sectoriale, standardele ARACIS şi normativele legislative privind învăţământul superior, precum şi a reglementărilor europene şi naţionale privind profesiunea de farmacist şi respectiv de nutriţionist-dietetician.

Procesul educativ este  în concordanţă cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, referitoare la profesiunea de Farmacist şi urmăreşte:

 • Creşterea performanţei profesionale a farmacistilor, în conformitate cu normativele europene;
 • Însuşirea de cunoştinţe teoretice necesare exercitării profesiei;
 • Formarea de personal uman înalt calificat în domeniu, conform cu cerinţele de pe piaţa muncii din România şi Spaţiul European;
 • Actualizarea permanentă a curriculei în funcţie de standardele specifice şi conform legislaţiei în vigoare, reglementată sectorial în spaţiul european;
 • Deprinderea unei etici profesionale;
 • Dezvoltarea capacităţii de muncă în echipă şi abilitati de comunicare.

Procesul educativ formativ la specializarea Nutriţie şi dietetică este determinat de necesitatea de formare a resursei umane în domenii existente deja în Uniunea Europeană. Specialişiti licenţiaţi în domeniul dieteticii şi nutriţiei îşi pot desfăşura activitatea în sistemul sanitar, în industria alimentară (prin asigurarea serviciilor de analiză şi control al calităţii alimentelor), în alte instituţii.

Curricula academică este adaptată normativelor ARACIS, Ministerului Educaţiei şi standardelor europene specifice, prin îmbinarea optimă a ştiinţelor fundamentale cu disciplinele complementare şi de specialitate şi de cercetare, cu o pregătirea teoretică şi practică a viitorilor absolvenţi care să fie capabili să se adapteze progresului ştiinţific în sistemul de îngrijire a stării de sănătate a populaţiei, prin profilaxie a unor boli ale societăţii moderne a căror incidenţă a crescut îngrijorător, în directă relaţie cu modul de alimentaţie şi stilul de viaţă

Scurt istoric

Facultatea de Farmacie a fost înfiinţată începând cu anul universitar 2015-2016 şi are în componenţa sa două programe de studiu: Farmacie şi Nutriţie şi dietetică.

Programul de studii Farmacie a fost înfiinţat începând cu anul universitar 2005-2006, în cadrul în cadrul Facultăţii de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară. Infiinţarea sa a fost motivată de importanţa pe care o are această specializare în structura asistenţei medicale în concordanţă cu normele UE şi susţinută de baza materială existentă, de posibilităţile diverse de instruire teoretică şi practică. Apariţia acestei specializări din cadrul Facultăţii de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară se datorează cîtorva cadre didactice pe care le considerăm  întemeietorii Şcolii de Farmacie Arădene: prof. univ. dr. Aurel Ardelean, prof. univ. dr. Gligor Virginia, prof. univ. dr. Dehelean Gheorghe, prof. univ. dr. Lupea Alfa Xenia, prof. univ. dr. Ardelean Dorina, prof. univ. dr. Ardelean Gavrilă.

Programul de studiu Nutriţie şi dietetică a fost înfiinţat începând cu anul 2010-2011.

Autorizarea acestor specializări a fost necesară deoarece:

 • Completează armonios şi diversifică paleta de opţiuni pentru absolvenţi, în cadrul învăţământului medical arădean şi a reformei globale a învăţământului românesc;
 • Asigură absolvenţi licenţiaţi în domeniul farmaceutic;
 • Asigură normele de competenţă pe care reţeaua de farmacii de stat şi privată impune la nivel naţional şi internaţional;
 • Deschide noi perspective în cercetare în domenii de vârf;
 • Acopera deficitul de farmacişti de la nivelul intregii tari, dar in special la nivelul judetului Arad in vederea cresterea calitatii asistentei farmaceutice furnizate populatiei.